Architecten

Als architect wilt u dat uw ontwerp optimaal tot uiting komt. De vernieuwende oplossingen voor platte en hellende daken maken dit mogelijk. Voor een goede realisatie zijn bestekteksten onontbeerlijk.

Een duidelijke, gedetailleerde beschrijving biedt de aannemer en zijn onderaannemers de mogelijkheid om zo adequaat mogelijk in te spelen op de aanvraag en verhoogt aldus de kansen op succes van het project. De technische werkomschrijvingen en/of  bestekteksten van onze systemen, zijn beschikbaar op aanvraag.

Voor advies en technische ondersteuning bij het maken van details en beschrijvingen op maat, aangepast aan de specifieke noden van uw project neemt u contact op met onze adviseurs. Deze projectstudies vinden plaats in nauwe samenwerking met onze leveranciers die voorzien zijn van alle nodige testfaciliteiten.